شرکت فرازخاور رادین تولید کننده البسه نظامی،سازمانی می باشد و به صورت مستقیم آماده همکاری با ارگان های نظامی دولتی و خصوصی می باشد