بازدید فرماندار محترم شهرستان قرچک جناب آقای فاتحی نژاد ،

ریاست محترم بیمه تامین اجتماعی جناب آقای زلیکانی ،

ریاست محترم شهرک های صنعتی قرچک جناب آقای زمانی،

ریاست محترم وزارت صنعت و معدن و تجارت و ریاست محترم اداره برق شهرستان قرچک از خط تولید و کارخانه فرازخاور رادین